Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
21.04.2020 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 13
21.04.2020 Komisia pre činnosť EKO-podniku VPS (2018 - 2022) 2
21.04.2020 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 12
20.04.2020 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 13
20.04.2020 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 10
15.04.2020 Dotačná komisia (2018-2022) 6
06.04.2020 Komisia pre činnosť EKO-podniku VPS (2018 - 2022) 1
19.03.2020 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 14
18.03.2020 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 12
17.03.2020 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 12
17.03.2020 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 11
16.03.2020 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 9
16.03.2020 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 12
05.03.2020 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 15 Uznesenia
26.02.2020 Dotačná komisia (2018-2022) 5
25.02.2020 Miestna rada (2018-2022) 9 Uznesenia
24.02.2020 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 13
24.02.2020 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 10
24.02.2020 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 11
24.02.2020 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 11