Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
30.06.2020 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 17 Uznesenia
25.06.2020 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 17
23.06.2020 Miestna rada (2018-2022) 12 Uznesenia
15.06.2020 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 16
15.06.2020 Dotačná komisia (2018-2022) 7
10.06.2020 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 15
09.06.2020 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 15
09.06.2020 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 14
08.06.2020 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 15
08.06.2020 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 12
26.05.2020 Miestna rada (2018-2022) 11 Uznesenia
20.05.2020 Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (2018-2022) 14
20.05.2020 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 14
19.05.2020 Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) 13
19.05.2020 Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) 16 Uznesenia
18.05.2020 Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2018-2022) 14
18.05.2020 Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) 11
28.04.2020 Miestna rada (2018-2022) 10 Uznesenia
23.04.2020 Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) 15
22.04.2020 Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2018-2022) 13