Mgr. Zacharová Marcela, M.Ed.

Odborník

E-mail: podatelna@banm.sk

Účasť na zasadnutiach