Zoznam uznesení

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
43/13.1 Rôzne
R1 - Návrh na výmenu bytu č. 46 na Bojnickej 23 nájomkyni Božene Farkašovej (Poslanecký návrh poslankýň Ing., Mgr. Kataríny Šebejovej, PhD. a Ing. Kataríny Augustinič) 
13.10.2022
32/34.4 Rôzne
R4 - Realizácia výmeny bytu - Farkašová Poslanecký návrh Mgr., Ing. Šebejová, PhD.
R4x - Realizácia výmeny bytu - Majerová Poslanecký návrh Mgr., Ing. Šebejová, PhD. NÁVRH NEBOL SCHVÁLENÝ 
07.12.2021
19/36.5 Rôzne
R5 - Výmena prenajatého bytu č. 3 na prízemí bytového domu na Bojnickej 21 nájomcovi Martinovi Baloghovi 
16.12.2020
19/35 Návrh na schválenie nájmu obecného bytu žiadateľke Bc. Renáte Knausovej na dobu určitú počas trvania pracovného pomeru v ZŠ s MŠ Odborárska 16.12.2020
19/31 Návrh na schválenie nájmu obecného bytu žiadateľke Helene Slézovej na dobu určitú tri roky 16.12.2020
16/22 Návrh na schválenie nájmu obecného bytu žiadateľke Oľge Farkašovej na dobu určitú počas trvania pracovného pomeru v EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava 19.05.2020
16/21 Návrh na schválenie nájmu obecného bytu žiadateľovi Romanovi Oleksandrovi na dobu určitú počas trvania pracovného pomeru v EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava 19.05.2020
16/20 Návrh na schválenie nájmu obecného bytu žiadateľke Jarmile Kovárovej na dobu určitú počas trvania pracovného pomeru v EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava 19.05.2020
13/17 Návrh na schválenie nájmu obecného bytu žiadateľovi Ľudovítovi Kollerovi na dobu určitú počas trvania pracovného pomeru v EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava 04.02.2020
12/18 Návrh na schválenie nájmu obecného bytu žiadateľke Magdaléne Potočnej na dobu určitú tri roky 10.12.2019
09/16.2 Rôzne
20.2 - Zvýšenie transparentnosti (poslanecký návrh - poslanec Ing. Pavol Troiak) 
24.09.2019
27/25 Návrh na pridelenie obecného bytu v MČ B-NM Martinovi Čiernemu na dobu trvania pracovného pomeru v EKO-podniku VPS 11.09.2018
24/08.5 Rôzne 
R5 - Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Martinovi Čiernemu na dobu trvania pracovného pomeru s EKO-podnik verejnoprospešných služieb 
26.06.2018
24/01 Schválenie programu rokovania 26.06.2018
24/36 Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Magdaléne Buznovej na dobu určitú 3 roky 10.04.2018
22/26.1 Rôzne:
R1 - Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Magdaléne Buznovej na dobu určitú 3 roky 
20.03.2018
22/01 Schválenie programu rokovania 20.03.2018
19/40 Návrh na pridelenie obecného bytu pre pani Boženu Farkašovú 13.06.2017
15/26 Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Bc. Kláre Dynisovej na dobu počas trvania pracovného pomeru s mestskou časťou Bratislava–Nové Mesto 08.11.2016
15/25 Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Helene Slézovej na dobu počas trvania pracovného pomeru s mestskou časťou Bratislava–Nové Mesto 08.11.2016
1 2 »