Zoznam uznesení

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
02/43 Návrh na pridelenie obecného bytu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto p. Alene Begányiovej, trvale bytom ul. Riazanská č. 56, Bratislava 17.02.2015
19/40 Návrh na pridelenie obecného bytu pre pani Boženu Farkašovú 13.06.2017
24/36 Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Magdaléne Buznovej na dobu určitú 3 roky 10.04.2018
13/28 Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto PaedDr. Adriane Dudášovej 14.06.2016
15/26 Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Bc. Kláre Dynisovej na dobu počas trvania pracovného pomeru s mestskou časťou Bratislava–Nové Mesto 08.11.2016
27/25 Návrh na pridelenie obecného bytu v MČ B-NM Martinovi Čiernemu na dobu trvania pracovného pomeru v EKO-podniku VPS 11.09.2018
15/25 Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Helene Slézovej na dobu počas trvania pracovného pomeru s mestskou časťou Bratislava–Nové Mesto 08.11.2016
15/24 Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Rastislavovi Hajnalovi na dobu výkonu pracovného pomeru 08.11.2016
03/24 Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pani Alene Begányiovej, trvale bytom Riazanská č. 56, Bratislava 14.04.2015
15/23 Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Renáte Sečkárovej na dobu určitú 3 roky 08.11.2016
15/22 Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Jánovi Slepčíkovi na dobu určitú 3 roky 08.11.2016
15/21 Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Mgr. Magdaléne Grandtnerovej, trvale bytom Bratislava–Nové Mesto na dobu určitú 3 roky 08.11.2016