Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a Dodatok č. 1, Dodatok č. 2, Dodatok č. 3, Dodatok č. 4, Dodatok č. 5, Dodatok č. 6, Dodatok č. 7, Dodatok č. 8, Dodatok č. 9, Dodatok č. 10