Lamprecht Róbert

Poslanec

Kandidoval(a) za: NEZ.
Volebný obvod: 3
Počet hlasov: 1008
Telefón: 0907 777 346
E-mail: robertlamprecht@zoznam.sk

Účasť na zasadnutiach

2018
19.02.2018 - Komisia pre školstvo a vzdelávanie - prítomný
13.02.2018 - Miestne zastupiteľstvo - ospravedlnený
16.01.2018 - Komisia sociálnych vecí a bývania - ospravedlnený
15.01.2018 - Komisia pre školstvo a vzdelávanie - ospravedlnený
12.12.2017 - Miestne zastupiteľstvo - ospravedlnený
21.11.2017 - Komisia sociálnych vecí a bývania - prítomný
20.11.2017 - Komisia pre školstvo a vzdelávanie - prítomný
19.09.2017 - Komisia sociálnych vecí a bývania - prítomný
18.09.2017 - Komisia pre školstvo a vzdelávanie - neprítomný
20.06.2017 - Komisia sociálnych vecí a bývania - prítomný
19.06.2017 - Komisia pre školstvo a vzdelávanie - ospravedlnený