Komisia sociálnych vecí a bývania - 34. zasadnutie 02.11.2018