Komisia sociálnych vecí a bývania - 30. zasadnutie 17.04.2018