Komisia sociálnych vecí a bývania - 28. zasadnutie 16.01.2018