Komisia sociálnych vecí a bývania (2022-2026) - 2. zasadnutie 14.02.2023

  • 14. februára 2023, 16:00 h
  • Zasadacia miestnosť č. 414 na 4. poschodí
  • Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
  • Predsedajúci: Ing. Troiak Pavol
  • Pozvánka [41.14 kB]