Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) - 7. zasadnutie 16.07.2019