Komisia sociálnych vecí a bývania (2018-2022) - 4. zasadnutie 13.05.2019

  • 13. mája 2019
  • v budove Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto v miestnosti č. 619 na 6. poschodí.
  • Junácka 1, Bratislava
  • Predsedajúci: Mgr.,Ing. Šebejová Katarína, PhD.