Komisia sociálnych vecí a bývania - 20. zasadnutie 12.12.2016

  • 12. decembra 2016, 14:00 h (Komisia rokovala v dňoch 09. - 12. decembra 2016 formou per rollam)
  • Junácka 1
  • Predsedajúci: Ágoston Peter