Komisia pre školstvo a vzdelávanie - 30. zasadnutie 03.09.2018