Komisia pre školstvo a vzdelávanie - 25. zasadnutie 15.01.2018