Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) - 6. zasadnutie 07.10.2019