Komisia pre školstvo a vzdelávanie (2018-2022) - 11. zasadnutie 18.05.2020