Komisia pre školstvo a vzdelávanie - 15. zasadnutie 20.06.2016