Komisia pre školstvo a vzdelávanie - 11. zasadnutie 15.02.2016