Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy - 18. zasadnutie 23.05.2017