Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy - 16. zasadnutie 22.02.2017