Komisia pre činnosť EKO-podniku VPS (2018 - 2022) - 3. zasadnutie 30.11.2020