Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  • Typ: Komisia
  • Predseda: JUDr. Rafaj Dušan
  • Podpredseda: Mgr. Sládek Dan
  • Komisia rieši aj agendu sťažností voči voleným funkcionárom Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Rattajová Zuzana

Ing. Rattajová Zuzana

KDH, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ rattajova@yahoo.es
Norovský Marek

Mgr. Norovský Marek

KDH, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ m.norovsky@gmail.com
Sládek Dan

Mgr. Sládek Dan

KDH, MOST - HÍD, NOVA, OKS, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ sladek2012@gmail.com