Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) - 7. zasadnutie 08.10.2019

  • 8. októbra 2019, 15:00 h
  • v budove Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto v miestnosti č. 619 na 6. poschodí.
  • Junácka 1, Bratislava
  • Predsedajúci: Mgr. Vlačiky Martin, PhD.
  • Pozvánka [39.96 kB]