Komisia dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku (2018-2022) - 13. zasadnutie 19.05.2020