Ing. Husárová Voleková Katarína

Odborník

E-mail: katarina.volekova@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2023
20.11.2023 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2022-2026) - prítomný
04.09.2023 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2022-2026) - prítomný
05.06.2023 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2022-2026) - prítomný
15.05.2023 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2022-2026) - prítomný