Ing. Hodúrová Jana

Odborník

E-mail: hodurova@azet.sk

Účasť na zasadnutiach

2018
20.06.2018 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) - neprítomný
16.05.2018 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) - ospravedlnený
14.03.2018 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) - prítomný
21.02.2018 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) - ospravedlnený
17.01.2018 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) - prítomný
2017
22.11.2017 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) - ospravedlnený
18.10.2017 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) - prítomný
20.09.2017 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) - prítomný
21.06.2017 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) - prítomný
23.05.2017 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) - ospravedlnený
22.03.2017 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) - ospravedlnený
25.01.2017 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) - prítomný
2016
23.11.2016 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) - prítomný
19.10.2016 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) - prítomný
21.09.2016 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) - prítomný
02.06.2016 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) - ospravedlnený
18.05.2016 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) - ospravedlnený
20.04.2016 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) - ospravedlnený
16.03.2016 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) - prítomný
17.02.2016 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) - prítomný
20.01.2016 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) - prítomný
2015
18.11.2015 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) - prítomný
21.10.2015 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) - prítomný
23.09.2015 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) - prítomný
24.06.2015 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) - prítomný
20.05.2015 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) - prítomný
22.04.2015 - Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby (2014-2018) - prítomný