Ing. Drgoň Ivan

Poslanec

Kandidoval(a) za: Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita
E-mail: ivandrgi@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2023
18.01.2023 - Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom MČ (2022-2026) - ospravedlnený
2022
14.12.2022 - Miestne zastupiteľstvo (2022 - 2026) - prítomný
28.11.2022 - Miestne zastupiteľstvo (2022 - 2026) - prítomný

Členstvo