Dotačná komisia (2018-2022) - 5. zasadnutie 26.02.2020

 • 26. februára 2020, 13:00 h
 • miestnosť č. 619 na 6. poschodí
 • Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Petrovič Juraj
 • Pozvánka [42.17 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Žiadosť o príspevok č. 1/2020 OZ Liga lanovka – na projekt “ Ultralanovka pre Plamienok ”

 3. 3.Žiadosť o príspevok č. 2/2020 – OZ Združenie zdravotne postihnutých občanov ZO 3– na projekt “ Aktívne starnutie zdravotne postihnutých občanov 2020 “

 4. 4.Žiadosť o príspevok č. 3/2020 – OZ Slávia vodné pólo menežment – na projekt “ Športová a klubová činnosť 2020 ”

 5. 5.Žiadosť o príspevok č. 4/2020 – OZ PUPALKY – na projekt “ Zlepšenie života pre ľudí s narušením pohybového systému v roku 2020 ”

 6. 6.Žiadosť o príspevok č. 5/2020 – OZ STOPA Slovensko – na projekt “ Integrácia – Nové Mesto 2020”

 7. 7.Žiadosť o príspevok č. 6/2020 – OZ Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 – na projekt Socialno – rehabilitačný kurz nepočujúcich osôb za rok 2020 ”

 8. 8.Žiadosť o príspevok č. 7/2020 – OZ Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia BA III – na projekt “ Aktivity OO JDS pre aktívne starnutie seniorov BA – NM, členov OO JDS III ”

 9. 9.Žiadosť o príspevok č. 8/2020 – OZ BUNKRE – na projekt “ Revitalizácia Bunker nad Klepáčom: výdreva PREDNÁ STENA ”

 10. 10.Žiadosť o príspevok č. 9/2020 – OZ BUNKRE – na projekt “ Revitalizácia Bunker nad Klepáčom: výdreva ZADNÁ STENA ”

 11. 11.Žiadosť o príspevok č. 10/2020 – OZ Pátrač Tino – na projekt “ Pátrač Tino spoznáva Železnú studničku ”

 12. 12.Žiadosť o príspevok č. 11/2020 – OZ Kominárka – Rodinné centrum Kominárka – na projekt “ Rodinné centrum Kominárka ”

 13. 13.Žiadosť o príspevok č. 12/2020 – ROZVOJÁČIK o.z. – na projekt “ Rozvoj motorických a rečových schopností detí so zdravotným znevýhodnením ”