Dotačná komisia (2018-2022) - 2. zasadnutie 29.04.2019

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Žiadosť o príspevok č. 01/2019 OZ Kominárka – Rodinné centrum Kominarka – na projekt “Rodinné centrum Kominárka”

 3. 3.Žiadosť o príspevok č. 02/2019 – Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava – mesto - na projekt “ Prepravná služba SČK“

 4. 4.Žiadosť o príspevok č. 03/2019 – OZ Liga lanovka – na projekt “ Plamienok – Ultra Lanovka 24H”

 5. 5.Žiadosť o príspevok č. 04/2019 – OZ BUNKRE – na projekt “ Revitalizácia veliteľskej delostreleckej kaverny na Kamzíku”

 6. 6.Žiadosť o príspevok č. 05/2019 – OZ BUNKRE – na projekt “ Revitalizácia vojenského bunkra na železnej studničke – Bunker nad Klepáčom”

 7. 7.Žiadosť o príspevok č. 06/2019 – OZ Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, - na projekt “Sociálno-rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich občanov v roku 2019“

 8. 8.Žiadosť o príspevok č. 07/2019 – OZ Jednota dôchodcov na Slovensku Okresná organizácia Bratislava III - na projekt “Aktivity OO JDS pre aktívne starnutie seniorov NM, členov OO JDS BA III 2019”

 9. 9.Žiadosť o príspevok č. 08/2019 – OZ Centrum Krízovej pomoci- na projekt “Kultúrny festival tanca a hudby”

 10. 10.Žiadosť o príspevok č. 09/2019 – OZ VAGUS - na projekt “Streetwork – terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova“

 11. 11.Žiadosť o príspevok č. 10/2019 – VETERÁN KLUB TATRA 141 - na projekt “Prvomájová Veterán Tatra rely Bratislava 2019”

 12. 12.Žiadosť o príspevok č. 11/2019 – OZ Detská organizácia Bratislavský fénix- na projekt “Učíme sa pracovať s webinarom a workshopom”

 13. 13.Žiadosť o príspevok č. 12/2019 – OZ STOPA Slovensko - na projekt “Integrácia Nové Mesto 2019“

 14. 14.Žiadosť o príspevok č. 13/2019 – OZ Slávia vodné pólo menežment - na projekt “Športová a klubová činnosť 2019“

 15. 15.Žiadosť o príspevok č. 14/2019 – OZ Biely Kríž - na projekt “Zveľaďovanie a údržba zelene na Bielom Kríži”

 16. 16.Žiadosť o príspevok č. 15/2019 – OZ Združenie zdravotne postihnutých občanov ZO3 - na projekt “Aktívne starnutie zdravotne postihnutých občanov 2019”

 17. 17.Žiadosť o príspevok č. 16/2019 – Slovenský zväz protifašistických bojovníkov oblastný výbor Bratislavského kraja - na projekt “Činnosť 65- člennej ZO – SZPB č.7, rozšírenie a skvalitnenie spolupráce s 8. základnými školami v MČ BA – Nové Mesto”

 18. 18.Žiadosť o príspevok č. 17/2019 – OZ Vnútroblok - na projekt “Voda pre Komunitnú záhradu a vinicu Pionierska”

 19. 19.Žiadosť o príspevok č. 18/2019 – OZ Rodinné centrum Kramárik- na projekt “Rodinné centrum Kramárik a jeho rozvoj v roku 2019”