4. zasadnutie - Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, IS a medzinárodné vzťahy