Balga Andrej, MBA

Poslanec

Kandidoval(a) za: NEKA
Počet hlasov: 1454
Telefón: 0905 105 555
E-mail: info@kartanovomestana.sk
Poslanecké kluby: Spolu za Novomešťanov

Účasť na zasadnutiach

Členstvo


Gescie

 • Bartoškova 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
 • Budyšínska 1, 5
 • Česká 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
 • Kalinčiakova 8, 15, 17, 19, 21, 23, 25
 • Kukučínova 16
 • Odbojárov 4, 6, 8, 10
 • Osadná 1, 2, 3
 • Plzenská 4, 9, 11
 • Pri starej prachárni 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15
 • Robotnícka 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
 • Športová 1, 5, 7
 • Trnavská 25, 27
 • Vajnorská 22, 24, 26, 28, 30