11. zasadnutie - Komisia sociálnych vecí a bývania